DER PORTUGEESCHE ISRAËLIETEN 47 20 Feb. 63:— 20.— 500:- 500:— 50:— 50:— 105:— 500: 500: 500:— 500:- 500: 50:— 50:— 30:— 500:— 500:— 500;— 500: 500:— 31:10 50:- 50:— 50:— 40:— 20:— 4871:10 31:10 3319.10 Hierna verzochten de zonen van Mevrouw de Weduwe Donna Ester Senior Henriques uit naam van hun moeder vergunning een mooie partij cederhout te mogen schenken ter verfraaiing van de synagoge, hetgeen aangenomen werd. Toen de heeren Abraham, Semuel en Ishac de Ishac Nunes Henriques des middags hoorden, wat in de vergadering voorgevallen was, lieten zij terstond den Heer Gabay aanbieden elke broeder de som van 1500:— Parnas en vijfhonderd gulden Den volgenden dag deden dat de heeren Ymanuel Jesurun Rodrigues Selomoh da Gama Selomoh de Medina Mevrouw Ester de Medina Asevedo Mevrouw Gracia del Sotto Jahacob Senior Henriques Semuel Jesurun Rodrigues Mevrouw Ribca de Pinto De Zeer Eerwaarde Opperrabijn David Nunes Torres Moseh de Pinto Parnas Binjamin da Costa Gabay Ishac Israel Henriques Jahacob de Pinto Jehudah de Mordechay Senior Doctor Jahacob Pereira Mendes Gebriel de Souza Britto Imanuel Israel Suasso Moseh Israel Suasso Aron Israel Suasso Abraham Israel Suasso Moseh de Semuel de Pinto David de Fonseca 10 dukaten Mordechay Senior Henriques Ishac Jehudah Senior Henriques Abraham Senior Henriques David Rodrigues Monsanto Ishac Nunes Castello

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 59