BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 48 Idem 1100:— 28:19 1128:19 bedraagt tezamen x) Niet ingevuld; de opgave ontbreekt. 2) Gebed voor de zielerust. van den bouwgrond, die en 54 voet breed is; de synagoge is 50 voet 7 Maart Woensdag van den Heer Parnas werd die overgedragen op naam van den Gabay van Honendal. en nog verschillende personen, zooals gevonden zal wor den in de algemeene opstelling verderop op blz. 1) 23 dito Deelde de Samas sleutels van de Gavetas uit aan de Vrijdag nieuwe lidmaten. 24 dito Sabat 25 Feb. Zondag Had gekost Overdracht en verdere kosten 57:18, waarvan de synagoge de helft betaalde Trad de nieuwe regeling in werking om voor den bouw te offeren. Deed uit Rotterdam de Heer Joseph de Ia Pena door zijn zoon aanbieden zijn Hechal te schenken, wat onder dank betuiging werd geweigerd, omdat de Heer Aharon Israel Suasso toegezegd had de zijne geschikt te maken en te vergrooten. Gaf de Heer Gabriel de Souza Britto een grooten koperen luchter, 3 rijen hoog, die sinds jaren in Rotterdam was; hij had hem aan de Synagoge gegeven om Hascaba 2) te zeggen voor zijn ouders. Werd het metselwerk der Synagoge aanbesteed ten huize voor 5649; eveneens het timmer werk voor 2950; werd overeengekomen met Felix de Saart, Architect, Meester-metselaar en timmerman om alle teekeningen te maken volgens voorschrift en om dagelijks tien uur bij den bouw aanwezig te zijn totdat de fundee- ring geheel gereed was en daarna dagelijks twee uur of den tijd, die noodig zou zijn tot het einde van den gan- schen bouw en om de rekeningen te controleeren voor de som van 1000. 12 Maart Werd begonnen met het afmeten Donderdag 190 voet diep diep en 40% breed. 16 Maart Werd de grond gekocht en betaald aan den Heer Selomoh Maandag de Medina, en heer Parnas en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 60