x) DER PORTUGEESCHE ISRAËLIETEN 53 Weer kunnen wij een en ander overslaan. Vermeldens waard is, dat de synagoge, ter herinnering aan de 12 stammen Israëls, 12 vensters kreeg, hetgeen een mystieke beteekenis heeft. Voorts dat de ijzeren poort voor het plein werd geschonken door den heer Ymanuel Israel Suasso. 17 October was het gebouw onder de kap en werd het gebruikelijke feest gevierd en dan komt: „24 Oct. Werd een vergadering in de synagoge gehouden en een stemmig besloten, dat men geen toren op de synagoge wilde.” De Hechal van Aron Israel Suasso, die bekleed was met Italiaansche damast, werd in orde gebracht, ook de tafels, waarop in verguld koperen letters de 10 geboden staan. De 4 zuilen, met bewerkte kapiteelen enz., schonk de familie de Pinto: Mevrouw Eliseba droeg 250 gulden bij, evenals de heer Moseh de Semuel de P., terwijl de Heer Jahacob de P. 472.— hiervoor gaf. De bestaande banken werden bestemd voor de vrouwengalerij; voor de ,,beneden”-synagoge liet men nieuwe maken. 18 December plantte men 6 boomen, 4 op het voorplein, 2 aan de achter zijde. Zoo gaat het handschrift voort met nauwkeurige data, prijzen en vermelding der schenkingen: de Parnas gaf b.v. nog eens 100 om Sakerdaanhout voor de theba te koopen. „30 April1) Avond van Ros hodes Ijar eindigde de huur van het Dinsdag huis, waar de synagoge gevestigd was. Aangezien men verwachtte binnenkort de nieuwe te kunnen inwijden, vond men het verstandig een kleine Hechal, Theba en banken over te brengen naar een geschikte woning van een of ander lidmaat. Velen boden daarvoor hun woning aan, waaronder de Heer Semuel Nunes Henriques, die zeer dicht bij de bedoelde oude synagoge woonde. Zijn aanbod werd aangenomen en denzelfden avond werd daar nog godsdienstoefening gehouden, zooals boven gezegd, 1726.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 65