DER PORTUGEESCHE ISRAËLIETEN 63 Deze gordijnen kostten 524.” x) De Sabat der Vertroosting, nl. na den Vastendag wegens de verwoesting van de tempels in Jeruzalem. Gelijk bekend (zie p. 30) is de Synagoge, naar het voorbeeld der Amsterdamsche gebouwd. Hoever men Amsterdam navolgde, blijkt o.a. uit dezen zelfden in wij dingsdag (Amsterdam in 5435 Vrijdag 2-VIII-1675) „7 Aug. Werd des namiddags in de Synagoge officieel afgekon- Woensdag digd, dat de Heeren Parnas en Gabay iedereen lieten weten, dat zij hoopten bij ingang van den komenden Sabat de nieuwe Synagoge in te wijden en dat zij hun, die hun Sepher Tora in de Synagoge wilden plaatsen, ver zochten die Vrijdags morgens om 9 uur in de kamer van den Mahamad te brengen met zijn mooiste versierselen. 8 idem Werden de gordijnen van groene serge opgehangen, die Donderdag met alle toebehoor de volgende dames schonken: Da. Sara Soares Hana Nunes Henriques Rachel Nunes Ximenes Ribca de Pinto Sara da Costa Suasso Jehudit Suasso Teixeira Rachel Suasso de Lima Eliseba Suasso de Pinto Ester Nunes Teixeira En dan volgt de beschrijving van het inwijdingsfeest, waarvan Pimentel weliswaar het belangrijkste vertelt, maar waarvan de beschrijving door een ooggetuige toch wel voldoende belangrijk is, om een letterlijke weergave op deze plaats te rechtvaardigen: 9 Aug. Den avond van Sabat Nahamu1), om 4 uur des namid- Vrijdag dags kwamen tien soldaten met hun officier van de Gar den der Heeren Staten, en de Schout en zijn rakkers om alle ingangen van de Synagoge te bewaken en het bin nendringen van het gepeupel te verhinderen, dat van alle zijden in grooten getale kwam aanzetten, evenals de adel en vooraanstaande personen van verschillende Naties. Om 5 uur kwamen eenige Heeren van den Magistraat en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 76