J) 2) 3) 4) BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 64 Gebed voor de zielerust. Openen van den Hechal. Begeleiden van de Torarollen. Lofzegging, „dat wij dezen tijd hebben mogen beleven”. De Heer Dr. Jacob Pereira Mendes, kadis i) Binjamin Senior Teixeira, abrir Echal2) Jos. de Pinto, acompanar los Sepharim. 3) de Groot-Baljuw met zijn familie, die hiertoe door de Heeren Parnas en Gabay waren uitgenoodigd. Dezen brachten genoemden Heer met zijn familie naar de bank, waar zij gedurende de geheele godsdienstoefening zaten. En de Parnas verdeelde de volgende Misvoth voor dien avond: Van de Heeren Moseh de Pinto, Parnas Binjamin da Costa, Gabay Jahacob de Pinto Imanuel Israel Suasso Mordechay Senior Henriques Moseh Israel Suasso Imanuel Jessurun Rodrigues Aharon Israel Suasso Moseh de Semuel de Pinto Abraham Israel Suasso David de Fonseca Moseh Abenacar Veiga een Sepher, dat der Gemeente toebehoorde. Bij het binnenkomen zong de Hazan Sehehianu 4)gezegde Sepharim waren prachtig versierd en bij elke werd een groote brandende was kaars gedragen. Zij gingen volgens het lot de synagoge binnen, waar zij verschillende omgangen maakten, terwijl anderen hen met de Sepharim afwisselden. Op alle luchters en kandelaars brandden waskaarsen, in totaal 160 lichten. Ondertusschen werden verschillende psalmen gezongen: 1 Vervolgens gingen naar de kamer van den Mahamad de Heeren Parnas en Gabay en de Heeren, die daar hun Sepharim hadden ge bracht, om ieder het zijne naar de Synagoge te dragen. In totaal waren dat er dertien, te weten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 77