DER PORTUGEESCHE ISRAËLIETEN 65 bedraagt tezamen 5 offerden daarbij voor 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1800 Gevoegd bij de opbrengst der Nedaba van dien avond ad 5025 15 en van de Dames 1800 ƒ6825 15 den geheelen dienst kwamen verschillende dames naar beneden om den Hechal te bekijken en Sedaca, namelijk Da. Sara Soares Henriques Rachel Teixeira Henriques Rachel Suasso da Costa Eliseba Suasso de Pinto Sara da Costa Suasso Eliseba de Pinto Suasso Ribca de Pinto Jehudit Suasso Teixeira Rachel Suasso de Lima met rood fluweelen behang, rijk met goudgalon belegd, was getooid met een bijzonder mooi Perzisch tapijt, het van den Heer Jahacob de Pinto en het tweede van 1) Zegewensch. Welke vrijheden Pimentel zich veroorlooft moge hieruit blijken, dat hij op p. 30 eigenmachtig als eersten noemt: „Voor het Vorstenhuis van Oranje”. En dat in 1726, in het 2e stadhouder- looze tijdperk! 2) De woorden boven den ingang: „Hoe liefelijk zijn Uwe wonin gen, o Heer der heirscharen”. 3) De specificatie even verder geeft 800 minder. Kronieken 16, vers 8 tot 35 en de Psalmen 30, 122 en 136. En de Sepharim werden in den Hechal gebracht, die van binnen prachtig gesmukt was en de Theba eerste geschenk den Heer Parnas. Daarna zeide de Hazan Hanoten 1) le voor de Heeren Staten van Holland, 2e voor de Heeren Staten-Generaal, 3e voor de Heeren van den Magistraat van 's Gravenhage, 4e voor de geheele Gemeente, 5e voor den Heer Moseh de Pinto, 6e voor den Heer Gabay Binjamin da Costa, en 7e voor alle Gemeenten van Israel en vervolgens zong hij een hymne, opgedragen aan Honendal en Mah-jedidot2)woor den en muziek van den Heer Abraham de Casseres te Amsterdam. Hierop volgde onmiddellijk een Nedaba, die 5025:15 3) opbracht, alles in volmaakte orde en stilte. Hierna werd vervolgd met het avondgebed, waarbij in plaats van A. Malach de Psalm van Hanuca werd gezegd. Na afloop van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 78