BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 66 10 10 Totaal X) 2) 3) B) 8) 2 1 143 3 165 143 50 10 95 75 90 uur begon de Heer Mos. Abenacar Veiga de Heer Ishac de Abraham Mocatta de Heer Abm. de Mos. Isl. Suasso 778 210 5 988 5 Sabat morgen om 7% de Zemirot Kadis zegde Asem Melech Verschillende dames offerden bij den Hechal De eersten, die Misvot kregen, waren de volgenden Moseh Israel Suasso Is. de Is. Nunes Henriques Semuel Jesurun Rodrigues Abraham Israel Suasso Jehudah de Mord. Senior Jahacob de Pinto De Heer Joseph de Mos. Suasso Dragen van de Wetsrol. Vasthouden van de Wetsrol bij het ontkleeden. Ontkleeden van de Wetsrol. Opheffen van de Wetsrol. Voorlezing uit de Profeten. Een Tudesco, bij gebreke aan een Portugeeschen Leviet. Abrir Echal Llevar Sepher i) Heshaim 2) Desenfaxar 3) Acompanar Levantar Sepher 4) Aftora B) De Sepher, waaruit gelezen werd, was van den Heer Semuel de Pinto. Opgeroepen naar de Sepher werden de volgenden, de Heeren le. Hazan Daniel Cohen Rodrigues 2e. Joseph Levy 8) 3e. Abraham Nunes Henriques 4e. de Eerwaarde Opperrabbijn David Nunes Torres, die de 10 Geboden voorlas 5e. Ishac Teixeira de Andrade 6e. Semuel Nunes Henriques 7e. Imanuel Israel Suasso 8e. Jahacob Senior Henriques 9e. Moseh de Semuel de Pinto 10e. Binjamin da Costa Gabay lie. Moseh de Pinto Parnas

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 79