INHOUD. 1 26 112 339 346 208 278 279 286 314 Over het eerste Haagsche Gymnasium door Dr. H. A. Leenmans, met zes afbeeldingen Bijdragen tot de geschiedenis der Portugeesche Israëlieten en hunner gemeenten te 's-Graven- hage van 1690 tot 1730 door J. H. Buzaglo, met vijf afbeeldingen Tegenover de Leprozen. De geschiedenis van een buurt van 1461 tot 1681 door Dr. D. Hoek, met twee kaartjes Grenswateringen in het Noordveen en in het Be noordenhout, het Claas Robbrechtszoons land en de veenpacht van den Heer van Wassenaar door Dr. P. J. van Breemen, met een kaartje Nieuwe straatnamen vastgesteld gedurende 1938 Opgave van geschriften en tijdschriftartikelen be treffende ’s-Gravenhage in 1938 verschenen voor zoover ter kennis van de redactie gekomen Kroniek over 1938 Alphabetisch register Jaarverslag van de Vereeniging „die Haghe” over 1938 Naamlijst van de leden der Vereeniging „die Haghe” op 15 September 1939

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 7