BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 70 Moseh de Semuel de Pinto. Daniel Cohen Rodrigues. Abraham Israel Suasso. Aron Israel Suasso. Imanuel Israel Suasso. Ishac Israel Suasso. Moseh Israel Suasso. Moseh Lopes Suasso. Uit andere bronnen kan hier b.v. nog aan toegevoegd worden: Abraham de Pinto en Joseph Medina Lobo, in 1715 het Kerkbestuur uitmakende (zie later). Wij krijgen dan sterk den indruk, dat de door Abenacar Veiga in 1698 begonnen bijeenkomsten na enkele jaren vooral hun bloei te danken hadden aan den steun der familie de Pinto en de nauw daarmee geparenteerde Suasso’s, da Costa’s en Henriques, zooals ook wel be grijpelijk is, als men bedenkt, dat Abenacar Veiga gestu deerd had op de jesiba van Abraham de Pinto. Misschien speelde concurrentiezucht tegen Pereira, die een eigen synagoge had, ook een rol en wilde men voor dien niet onderdoen. Hoezeer men zich met Honendal verbonden voelde, blijkt wel uit de groote geschenken, die deze families deden. Van de in het ms. opgesomde circa 17.000.aan offeringen, waren rond 5.000.— af komstig van verschillende Suasso’s en 6.100.'van de de Pinto’s (waarvan de Haagsche tezamen 5.400.— alles zonder de giften in natura. Bij de inwijding droegen alle in aanmerking komende de Pinto’s en Suasso’s een Sepher naar binnen, zoodat door hen 7 van de 13 wets rollen geschonken waren. Het kerkbestuur was vrijwel erfelijk in deze aanzienlijke families en ook later dreef de gemeente nog grootendeels op hun financiën.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 83