DER PORTUGEESCHE ISRAËLIETEN 36 37 73 huurwaarde 400.—, 2 dienstboden. N-zijde naar het Oosten No. 32 33 34 35 Moeilijker wordt het met de localisatie van het huis der Vrouwe van Valkenburg; de verkoop hiervan gelukte eerst in 1718 en het werd toen verkocht aan Sibilla Susanna du Tour, baronesse van Hemmema, als een van ”3 huijsen, erven, stallinge en coetshuijsen, alles annex den andere aan de Noordzijde van 't Voorhout. W. Mevrouw v. d. Meulen N. en Z. de heerestraten O. Wed. v. Leeuwen en eenige huijsen in t kalkstraatje 9.000. De zoon dezer koopster verkocht deze huizen weer in 1730 en wel het westelijkste aan Mijnard Meerens voor 19.000.en de 2 oostelijke aan Johannis Wapperom voor 5.500.—; nog steeds was toen de Oostelijke be lending de wed. van Leeuwen. Aangezien het huis van Meerens bekend is Lange Voorhout 48blijft nog slechts de vraag te beantwoorden welk van deze 3 huizen de synagoge herbergde. Daarbij helpt ons de beschrijvings brief van het familiegeld voor 1715, te vinden in het buurt- boek der Noord-Oostenrijksbuurt. De aangiftebiljetten voor deze belasting werden rond gebracht op 22 Juli 1715 en van 5 tot en met 8 Augustus weer opgehaald. Nauwkeurig werd genoteerd, wie in elk perceel woonden en wat zij hadden aan te geven, evenals eventueele inwonende personen. Wij vinden nu aan de van het Voorhout, gaande van de Kloosterkerk o.a.: Mevrouw Vermeulen Mevrouw Booij d'Heer Smits, Raad van State wegens Gelderland. d’Heer Tamminga, Staten-Genl. wegens Gronin gen, beiden naar gissing 600.—; ieder 2 dienst boden; en koets en 4 paerden. de Jood Benekka, voorleeser, 1 dienstbode, en de Jodin de Borges, weduwe.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 87