74 BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 38 Laurens Vervloet, stalhouder, 200.met 6 kinderen. 39 Jaques Monvoisin, cabinetwerker, 220.met 3 kinderen. 40 Cornelis Piek, commenijhouder, 140. 6 kin deren. van Meerens en het Kalk straatje in dien tijd, blijkens bestaande platen, nog 3 huizen stonden; 2. dat „Benekka” Abenacar) als logementhouder zeker een geheel huis bewoonde, te meer, daar hij ka mers tot synagoge had ingericht; 3. dat Servaas van Roijen, die de gegevens voor dit Familiegeld publiceerde in de Nederlandsche Leeuw van 1893 („Wie er in 1715 in de Noord-Oostenrijk- sche Buurt te ’s-Gravenhage woonden”), klaarblijke lijk uit een andere bron putte welke ik helaas niet heb kunnen ontdekken opgeeft: No. 36 N. Benecka, jood, voorleeser van de tweede Joode kerk, het 3e huis in 't Kalkstraatje aan de Noordzij van ’t Voorhout, Voor deze reeks nummers staat een verticale streep, in 't midden waarvan geschreven staat: Voorhout, N-zijde. Voor nummer 41 begint een nieuwe streep: ’t Kalkstraatje staat erin geschreven. Al is deze afgrenzing der 2 straten niet bijzonder duidelijk, zoo wordt zij mede zeer aanne melijk door de plotseling dalende huren: No. 41 Willem Notbij, verwer, 60.met 7 kinderen. 42 Jan Golf, kalkverkooper, 82.—. 43 de Jood Benjamin Fernandes, negotiant in tabacq, ƒ80.—, enz. Slechts de stand van No. 40 is m.i. eenigszins twijfel achtig. Bedenkt men nu, dat 1. tusschen het latere huis

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 88