"lil liguaf LJLi Het Gymnasium het Westeinde omstreeks 1900 naar een foto in het Gcmeente-Archief

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 8