BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 78 1743 Vereeniging de Kasuariestraat. over de Maliebaan (de thans de Princessegracht), genaamd 1707 bouw van 1743 sluiting meente. Beth Jacob. 1692 stichting; bijeenkomsten ten huize N. Voorhout). eener formeele Synagoge naast het huis Pareira. na de vereeniging met de zusterge- van Pareira deze vragen te geven (p. 99) onder denzelfden titel. En nu zien wij weer een merkwaardig staaltje van de mate van onbetrouwbaarheid van Pimentels mededeelingen. Terwijl hij in 1876 schrijft, dat de synagoge van Beth Jacob gesticht werd in 1707 en terwijl hij toen vermeldde, dat Abeiïacar uit de Kasuariestraat naar het Voorhout verhuisde, schrijft hij (gedateerd 1 Mei 1894): ,,Wat hunne verschillende synagogen betreft, waarnaar de heer S. v. R. vroeg, daarvan laten wij hier tenslotte de opgave volgen: 1698 in een particulier huis van Jahacob Abenacar Veiga, aan de Bierkade. 1703 omstreeks, verplaats naar de Wagenstraat. 1708 verplaatst naar 1726 nieuwe Synagoge nog bestaande aan Honendal. 1730 particuliere Synagoge, opgericht door Jacob Pareyra in het Korte of Nieuwe Voorhout aan de Oostzijde. Deze droeg den naam Beth Jacob. van Honendal met Beth Jacob. Sluiting van laatstgenoemde." Deze lijst lijkt nergens op en het is onbegrijpelijk, hoe Pimentel ertoe kwam zoo iets te schrijven. Inderdaad was de geschiedenis:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 93