1698 1726 1703 1708 1709 1711 1715 1726 van Samuel DER PORTUGEESCHE ISRAËLIETEN 79 de Honendal. bijeenkomsten ten huize van Abenacar Veiga op de Bierkade. verhuisd naar de Wagenstraat. verhuisd naar de Kasuariestraat. grondige organisatie; naam Honendal vastge steld. verhuisd naar Voorhout (No. 50). verhuisd naar Voorhout (No. 60). (1 Mei tot 9 Augustus) ten huize Nunes Henriques. 9 Augustus: inwijding der Synagoge op de Prin- cessegracht. De beschrijvingslijst Noordzij van 't Voorhout. nu opgebouwde Joode Kerk in de Noord-Oost- 't Voorhout, 't biljet gegeven aan Jacobus -i-_L_‘ er sou gaan wonen, omtrent van het familiegeld levert verder voor ons weinig belangrijks op. Alleen willen wij nog even volledigheidshalve uit het artikel van Servaas van Rooijen overnemen de vermelding der drie toentertijd in deze buurt staande synagogen: No. 161 De eerste joode opgebouwde kerk van Pareira voorbijge gaan, alzoo er niemand inwoont 36 N. Benecka, jood, voorleeser van de tweede Joode kerk, het 3e huis in (moet zijn: van) 't Kalkstraatje aan 101 De derde hoek van Benekka, voorleeser, die 600.—. En dan moeten wij nog even het commentaar van Pimentel hierop vermelden, mede wegens de daarop te oefenen kritiek: staat heel wat, waaraan geen touw vastgeknoopt kan worden, vergeleken met de archieven der kerkelijke gemeente. Hoe men aan sommige namen komt, is mij werkelijk een raadsel. Het is of sommigen een loopje namen met degenen, die met de beschrijving belast

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 94