DE ARCHITECT MAURITS PIETERSZ. POST 86 Hage den 23 Augus. 1672. wee met de vluch alreede half gemack i) Kon. Huis Arch. Blijvende U gehoorsamen ende getrouwe diennaer Maurits Post. Doorluchtichge Hoogh gebooren vors. Mijn genadeste Heer langer geen raet en weet om aen eenege pennegen te geracken met deese bekommerlijcke tijt/ soo is mijn onderdanich versoeck en bidden dat U: wee: doorluchtichen doch de goetheijt gelief te hebben mijn met eenege pennegen te onderstuennen/ opdat ick niet mach in dees- respeck geracken, en mijn een wijnnich weer kan redderen/ hier op mij dan sal verlaten ende goede grassie van U: wee: vors: gen: ver wachten en wenssche U: wee: vors: gen: veel luck en heyl in deese benauwde tijt ende den allemachtichge godt bidden dat hij U: wee: vors: gen: voor alle onheyllen wil bewaeren/ ende ick mijn altijt op U: wee: gen: guns sal verlaten. genadeste Heer Ick soude gaeren weeten of men in de thuyn sal voort gaen met op macken en of men see vande winter soo sal laten staen, Sal hier op in aller gehoorsamheyt U: wee: genadege order verwachten. Het adres luidde: Doorluchtichge Hoogh ge booren vors genadeste Heer Johan: Maurits Prinsse van Nassauw E.E.E. tot Muyden. Uit den aanvang van den brief blijkt, dat Maurits Post door den vorst officieel als architect werd aangesteld. Van wanneer deze aanstelling dateerde is onbekend, doch wel werd, ook zonder de hier gegeven bevestiging, steeds aangenomen, dat hij zijn vader, in dienst van den vorst, opvolgde. Toch mag dit niet tot de veronderstel ling voeren, dat alles wat voor den vorst gebouwd werd in de periode van Pieters dood tot den dood van zijn zoon

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 102