DE ARCHITECT MAURITS PIETERSZ. POST 90 1 Juni 1673 zal het Bagijnhof te Dilthy in Siegen zeer bekend Herhaaldelijk vinden wij hem ook genoemd in de afrekenstaten van den heer Doncker; zoo 2 Sept. 1661, 26 Oct. 1669, enz., (zie arch. Heeren van Wisch No. 263 en No. 265 blad 29, 39, 48 en 52) Hij trouwde 19 Mei 1647 met Dirckje Michils van Buyren. Hij is dan bottelier van den Heer van Bever- waert en is van ,,Zigen” (Siegen i.W.) afkomstig aan gegeven. In 1675 werd hij voor de tweede maal in onder trouw opgenomen en wel op 28 Juli 1675, met Theodora Bouvinck (Bouvingh)? wed.e van Jan de Jaeger. Zij trouwden in de Scheveningsche kerk. Is het in dezen brief meegedeelde omtrent te bestellen verf en hout van weinig belang, van meer beteekenis is hetgeen gezegd wordt omtrent „eenege saereke van berge op soon”. Wat toch was het geval? Op 20 April 1673 werd door het stadsbestuur van Bergen op Zoom het volgende besluit genomen: „Ten versoecke van Sijne Furst; Gen: den Hre. Prins Maurits van Nassauw is goetgevonden ende geresol- veert metter alder eersten sijn Furst: Gen: toe te senden de Blauwe sarcken opgegraeven sijnde op het Bagijnhof ontrent de Wouwse poorte" 2). Deze zerken, naar uit een brief van blijken, een flinke vracht, stamden van Bergen op Zoom. Maurits Post zorgde er voor, dat zij onbeschadigd van de Bierkade in den tuin van het Mauritshuis kwamen en daar toegepast werden. Eén x) Geschichte des Geschlechts Dilthey. Sechs Jahrhunderte einer westdeutschen Familie, bearbeitet von Müllers en Lenders, uitgege ven door Hans Dilthey. 2) Taxandria XV, bladz. 9. Op 16 Mei 1673 bedankte johan Maurits het Stadsbestuur van Bergen op Zoom voor het toezenden der zerken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 106