EN DE TUIN VAN HET MAURITSHUIS 95 Maurits Post. 20 25 30 30 28 20 20 30 70 95 20 125/ 20 30 28 20 20 Doorluchtichge hoogh gebooren vors: genadeste Heer. hage den 1 Junius 1673. Memorie van eennich houdt voor eenege timmerasie voor sijn vors: gen: t booden Ressteert Doorlu. voor alle onheyl wil bewaeren, en hooppe an den ander kant U. wee: guns altijt te houden. P.S. versoecken onderdanich dit kartie weede teruch mach becomen, alsoo ick geen tijt heb gehadt een koppij van temacken. Den heer van Zullichem laet sijn diens aen U. we. Vors: gen: presenteeren. Blijvende U: wee gehoorsamen ende getrouwe Dienaer 50 1 Vz duyms greenen balck deelen 100 1J4 duyms greenen balck deelen duyms greenen balck deelen greenen 1J^ duyms balck deelen sonder spindt breet 11 duym langh 17 a 17J^ voet, voort de andere deelen te leveren van goet leeverbaer houdt niet vierrich schuerich ofte met blawe kanten dat het houdt sadelijck is/ 4 X 4 duym duym 1 maer greenen ribbens swaer 7X5 duym gteenen ribbens swaer 4X6 duym greenen ribbens swaer 3X7 duym greenen ribbens swaer vierkant. Alle deese ribben moeten ordenaris lente weesen, maer goet leever baer houdt niet vierrich scheurich ofte diergelijcke gebrecken besmet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 111