EN DE TUIN VAN HET MAURITSHUIS 107 dergelijke zaal laten i) Origineel Kon. Huis Arch. Den Haag. In zijn geheel door mij gepubliceerd in Siegerland 1935, Heft 4, bladz. 128. Er is in de Wiesbadener brief ook sprake van een hoornzaal. Wij vinden deze op de situatieteekening met No. 15 aangegeven. Hoewel de naam er op duidt, dat vooral deze ruimte rijkelijk met zeehorens en schelpen beplakt zal zijn geweest, vinden we hierover geen nadere aanwijzing, zooals bij de grot, waar ze door de warmte losraakten. Wel blijkt, dat de oorspronkelijke opzet was deze ruimte af te dekken, doch dat de plannen inmiddels ge wijzigd waren. Ook in Kleef had de vorst een maken. Galland bericht hierover: ein grosser Saai, der nach Art eines Wintergartens so mit Baumrinden, Moos, Seemuscheln und Spiegelplatten ausgestattet war, dass dit moment tot noch toe maer op de helft uijtgedroncken; mijn vedder den Hr. Ridder van Reede die hier Uw: vorst Doorlt. persoon representeert heeft sijn Churf. Doorlt. geordonneert om mijn conducteur langs Custrin, Sonnenbergh, franckfort en de nieuwe Graeve te wesen. enz., enz. 1 In Februari 1676 richtte de zelfde van Reede een schrijven tot den vorst, waarin hij diens liefde tot bouwen met de volgende woorden belichtte: hoope dat eenmaal soude gededomageert werden van mijn afgebrande huys, daervan Uw. fürstl. Genade den oppersten opperman is terwijl hij in een brief van 30 Augustus 1678 schreef: Ick weet dat U Furst. Dt. een out geexperimen- teert liefhebber van de Architecture is

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 123