DE ARCHITECT MAURITS PIETERSZ. POST 108 G. Galland. Der grosse Kurfürst und Moritz von Nassau, biz. 45. 2) Morren, Zorgvliet. 3) Arch. Heeren van Wisch, no. 261. 4) Arch. Heeren van Wisch, no. 265. (20) sich der glückliche Besitzer unter dem freien südlichen Himmel seines einstigen brasilianischen Gouvernements wahnen konnte 1). Ook op de buitenplaats Zorgvliet was een grot, ver sierd met horens, schelpen, zeegras, enz,2). In de, den brief bijgevoegde, memorie is sprake van vier beelden van Eggers. Of dit de zelfde beelden waren als genoemd in de brieven van Mei en 18 Juni 1673? Zeker is, dat Eggers den vorst verschillende werken leverde. Behalve deze vier beelden en de reeds eerder genoemde portretbuste van den vorst, wijzen hierop ook de volgende uitgaven: 24 December 1663, Aen Sr. Eggers als p. assignatie en (de) qt. 126 -3) en Ontvangen bij mij ondergeschr. (uyt) handen van schepen Doncker dertich stv. die ick verscoten hade voort varen en (de) scheep brenghen van 2 stucken marmelsteen, die naer Amsterdam aen Eggers gesonden wierden. 5 October 1668. Claes Jansz. Hodde4). De eerste brief die ons na deze ongedateerde, (doch op goede gronden op Augustus 1673 te stellen) ter beschikking staat is van 22 Februari 1675. Of er in dien tusschentijd aan den tuin gewerkt werd, blijkt niet. Ook over Maurits Post staan in dit tijdsverloop weinig gegevens ter beschikking.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 124