ROND JOHAN J. H. VERHULST 140 Mozart. Het eerste Diligentiaconcert vond plaats op Woensdag 21 November 1821. Eenige der nummers, die daar uitge voerd werden, waren een ouverture van Spohr, een van Winter en een symphonic van Fesca. Doelen, met dien verstande dat de kosten op het trans port daarvan vallende voor rekening zijn van de Heeren Commissarissen van het nieuw opterigten Concert. 2°. twee zitbanken met blauw merinos bekleed, zooals dezelve voorhanden zijn mede in het opgemelde Locaal. 3°. zeventien Staande Muziek lessenaars met eenige blakers tot dezelve. 4°. zes blikke lampen. 5°. een stel bellen voor de Sledevaart van 6°. de navolgende muziekwerken, als: Simphonie van Fesca, Opus 13. Weber. Fromberg, Opus 18. Oe Ouvertures van Elizabeth, Don Mendoze, Achille, Agnete, Scipio, Cendrillon en Sophonisba. Allen met geschreven partijen voor zoover dezelve daarvan zijn voorzien. Wat genoemde orkestwerken betreft, geloof ik niet dat men ze nu nog kent, uitgezonderd de Sledevaart van Mozart. Er zou een weemoedig opstel geschreven kunnen wor den, getiteld: Vergeten composities en componisten. En toch, er zijn heerschappen onder geweest in dien tijd! Vooral Ludwig Spohr met zijn symphonic Die Weihe der Tone. In mijn jeugd heb ik er vaak musici over hooren spreken, en hun uitroepen van verbazing ver nomen, waarom dat prachtwerk niet meer gespeeld werd, evenmin als de symphonieën van Gade, Ferdinand Hiller en Joseph Lindpaintner.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 156