ROND JOHAN J. H. VERHULST 145 Zie het Gedenkboekje door Dr. Walther Boer. 10 van vele nasporingen, dat rococobouwwerk binnengaan, wel tot Stille mijmering stemmen, als we bedenken, dat daar eens, ruim ander halve eeuw geleden, het groote muziekgenie, het wonder kind Mozart zijn schreden gezet heeft en er persoonlijk zijn hemelsche muziek heeft doen weerklinken voor de aandacht van de grooten der toenmalige wereld. In het bizonder zal ik het moeten hebben over een, voor ons muziekleven, zeer gewichtige gebeurtenis, namelijk de oprichting van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst in 1829. Doch vooraf iets over het ontstaan van een muziek corps, dat er veel toe bijgedragen heeft de instrumentale muziek bij ons populair te maken, n.l. dat van de Staf- muziek der Grenadiers en Jagers, eveneens in 1829, onder Frangois Dunkler. Dit emsemble1) gaf sinds 1835 concerten op het eilandje in een der vijvers van het Haagsche Bosch, dicht bij de plaats, waar tot voor kort nog de concerten van de Koninklijke Militaire Kapel gegeven werden. Op dit eilandje werd gespeeld onder een linnen doek voor de leden van de Witte. Waarom dit eerst in 1835 plaats vindt en niet in 1829, het jaar van de oprichting, ligt hier aan „dat de Staf- muziek”, zoo schrijft Dr. Walther Boer, „na 1830 intermitteerend deel uitmaakte van het mobiele leger in Brabant.” (Dit natuurlijk in verband met den oorlog met België.) Maar sedert 1835 tot 1939 toe heeft de kapel er steeds haar zomerconcerten gegeven. Ook in den tijd van den ouden Dunkler is ontstaan de populaire marsch Tur[ in den ransel, waarvan de herkomst tot 1912 vrijwel in het duister heeft gelegen. Het bleek echter ten koste

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 162