ROND JOHAN J. H. VERHULST 148 i) Paër, beroemd componist in die dagen: kapelmeester van Napo leon. De titels der stukken, die voor het muziekfeest in aanmerking kwamen, luidden: Heldenmoed-, zangstem, afwisselend voor een, twee en drie stemmen, met accompagnement van de pianoforte. Ouverture; gecomponeerd en gearrangeerd in quartet of vol orkest ad libitum. Divertissement voor klephoorn, met accompagnement voor vol orkest. Introductie met variaties voor bazuin. Potpourri voor viool met acc. van quartet. Lofzang aan den Schepper, voor mannestem, met acc. van hoorns, trompetten en bazuinen. Het graf eener geliefde, aria met orkest. dilettant een solo had geblazen op de serpent, een instru ment, dat men thans alleen nog in musea aantreft, en op welk concert zich ook heeft doen hooren de destijds vermaarde tenorzanger Johan de Chavonnes Vrugt (een bizondere figuur op vocaal gebied, waarop ik nog terug kom) zou dan eindelijk in de Residentie het eerste groots opgezette muziekfeest plaatsvinden. Vooraf had de Maatschappij een prijsvraag uitge schreven voor Nederlandsche composities. De beoordee- ling van die werken had men niet kleingeestig opgevat. De eerste vijf en twintig jaren heeft men daarvoor aange zocht en bereid gevonden mannen als Niels Gade, Ferdi nand von Hiller, J. N. Hummel, Carl Löwe, een zekeren Marx, Paër1), Franz Liszt en Richard Wagner. De laatste echter met weinig toeschietelijkheid, staat er tus- schen twee haakjes in de annalen vermeld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 165