154 ROND JOHAN J. H. VERHULST van Dr. Peter van Anrooy zijn, tot zelfs in het buitenland bekende, Piet Heinraphsodie gecomponeerd heeft. Het Karretje langs den Zandweg reed, en kortom de meeste populaire schoolliederen ontstonden in die jaren, nl. omstreeks het midden van de vorige eeuw, en op teksten van Heye, Helmers, Rheinvis Feith en Alphen. In het boekje Nederlandsche muziek in de 19e eeuw van Van Dokkum, kan men op bladzijde 18 iets vermeld vinden over W. P. de Chavonnes Vrugt; o.a.: „Deze laatste werd ondanks een gebrekkige opleiding en ge ringe muzikaliteit door zijn prachtige stem tot over de grenzen bekendDeze begenadigde zanger, in het be gin van de vorige eeuw geboren, was een gefortuneerd dilettant. Maar toen hij in 1825 met een ongelukkige speculatie zijn fortuin verloor, zag hij zich genoodzaakt, de zangkunst als beroep te gaan uitoefenen. Jammer genoeg was zijn opleiding niet van de beste geweest, er wordt van hem gezegd, dat hij een zwak muzikant was, en dat wil in onze vaktaal meestal zooveel aan duiden als: hij heeft geen best muzikaal gehoor; hij is niet bijster maatvast, hij is niet actief, als het er op aan komt op je tellen te passen, op je repliek. Wonderlijk dus, dat een man, zoo slecht toegerust met wat den toonkunstenaar vormt, door een schoon geluid zich zoo danig heeft kunnen onderscheiden, dat de muziek- kronieken nog van hem spreken; of noemt men het bij geval een kleinigheid, dat een Paganini na dezen man gehoord te hebben, hem noemde: „II sublimo Cantante De Fransche zangspecialist Delprat getuigde van hem: „Een van de schoonste stemmen, die ik ooit heb ge hoord, was die van den heer Chavonnes Vrugt, eersten tenor van het Hollandsche Hof”. Het was een klaar,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 172