ROND JOHAN J. H. VERHULST 156 honorarium Hollandsche verdienste van Saksen, die voor haar medewerking een genoot van bijna 1400 gulden, terwijl onze kunstenares zich had tevreden te stellen met 350 gulden. Men ziet, de bekende Hollandsche vereering van wat uit den vreemde komt, zat er toen al in. Het mooiste van de zaak was nog, dat deze duur betaalde kracht in haar duet met Sophie van Hove de en zich slechts dank zij de slagvaar- haar partner kon herstellen. Sophie van en nam plaats kluts kwijt raakte digheid van 1 Hove huwde later met den violist Offermans, destijds in ons Nederlandsche muziekleven een in als later Mevrouw Noordewier-Reddingius. Geen naam kwam gedurende vele tientallen van jaren menigvuldiger voor op de Oratoriumprogramma’s dan de hare. Zij was een zangeres van Europeesche ver maardheid; Schumann schatte haar zeer hoog. Vooral in zijn Oratorium Der Rose Pilgerfahrt. Als een zeer markante figuur wordt in de Toonkunst- kronieken nog genoemd Mejuffrouw Gertrude v. d. Bergh, een fameuse pianiste. Zij was behalve klaviervirtuose van beteekenis ook dirigente van een dameskoor en componiste. Men moet dus erkennen, dat zij een voor dien tijd zeer moderne dame was. Zij gaf in 1809 op vijftienjarigen leeftijd in den Haagschen Schouwburg haar eerste concert, „dat ieder in verrukking bracht die het bijwoonde”. Zij was een zeer vaak optredende artieste op de Diligentiaconcerten en ik lees, dat Beet hoven en Bach haar lievelingscomponisten waren, en dit in de jaren, waarin het virtuozendom met zijn muzikale vuurwerken voor allerlei instrumenten hoogtij vierde, moet ik deze musicienne een werkelijk unieke verschijning noemen in onze diep gezonken muziek cultus van het begin der eeuw. Zij was het eerste vrouwelijk lid van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 174