ROND JOHAN J. H. VERHULST 159 het eerste muziekfeest o.a. ook de 18-jarige welken componist-dirigent hij veel leerde op het gebied der instrumentatie. Van dien tijd dateert zijn grondiger theoretische studie en zijn onbedwingbare componeerwoede. Gesteund door zijn grootere kennis en kunde compo neerde hij een O salutaris voor mannenstemmen, dat in 1835 door Toonkunst met zes gouden ducaten werd bekroond. Er staat in de beschrijving van in Den Haag vermeld, dat daar Verhuist als kweekeling van de Koninklijke Muziek school „meestreek’’. Het blijkt dus dat hij intusschen al een geducht homme d’orchestre geworden was, want voor deze groote muzikale gebeurtenis werden slechts de eerste musici van het land aangezocht. De jonge Verhuist schreef toen verder nog eenige composities, o.a. een Ouverture in bes mineur, en had de voldoening, dat ze door Toonkunst werden uitge geven. Dezelfde Ouverture werd ook de aanleiding tot zijn kennismaking met Mendelssohn, die in 1836 de baden te Scheveningen gebruikte. Eerst ging hij naar Duitschland, maar dit bracht hem teleurstelling; hij vond er niet wat hij zocht. Hij is daarop naar Parijs gegaan om er zijn geluk te beproeven; maar daar ontving hij een brief van zijn ouders, waarin ze hem rieden direct naar Leipzig te vertrekken, want dat anders het subsidie zou worden ingetrokken. Hij volgde dien raad op, en kwam den 12den Januari 1838 te Leipzig aan, waar hij door nie mand minder dan door Mendelssohn vriendelijk werd ontvangen. Toen Verhuist hem zijn composities had laten zien, moet hij gezegd hebben, dat Verhuist niet veel meer te leeren had, doch slechts veel te werken. Wat een heer-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 178