ROND JOHAN J. H. VERHULST 166 in zijn tijd dat hij een goed braaf mensch was. Niettegenstaande zijn Haagsch accent, hadden zijn woorden invloed op de groote scharen zangers, musici, en hoorders, die hij met zijn veldheersblik overzag. Hij uitte zich altijd spon taan, en vroeg zich niet af, of de menschen dit of dat gek of belachelijk zouden vinden. Bij de eerste uitvoering van de Mattheus Passion, onder zijn leiding, liepen vele menschen, wien het werk bij het slotkoor te machtig werd, naar de garderobe; toen keerde hij zich tot het publiek en riep met tranen in zijn stem: menschen, wat doene jullie nou, nou loopen jullie weg bij het mooiste keur, dat er ooit ge schreven is!” Wij zullen nu Verhuist even laten rusten om thans iets te zeggen over het virtuozendom van zijn tijd. In 1814 trad hier met het Concert Diligentia op de beroemde violist Henri Vieuxtemps. Bij gelegenheid nu van een dier concerten, waar Vieuxtemps’ eigen werk zou worden uitgevoerd, bleek de eerste hobopartij zoek geraakt. De hoboïst, die deze partij moest spelen, was Jan Hemmes, dien ik persoonlijk goed gekend heb. Uit zijn eigen mond heb ik vernomen, dat hij aanbood zijn partij uit de partituur te lezen: hij kwam daartoe met zijn rug naar het publiek naast den kapelmeester staan en blies zoo zijn partij, tot groot enthousiasme van het publiek en van Vieuxtemps. Jan Hemmes was in zijn tijd een populaire beroemd heid. Hij bekleedde in het den Haag van toen een plaats als thans Jaap Stotijn, minus den internationalen roem van den laatste. Als de meeste goede musici uit die jaren, vervulde hij vier betrekkingen tegelijk, hij was namelijk eerste hoboïst van de Staf muziek (onder Dunk- ler), van de Fransche Opera en van de Diligentiacon-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 185