ROND JOHAN J. H. VERHULST 175 Hieronder worden aangekondigd de artisten, die hun debuut komen maken in Ire representation (reprise) de Guillaume Tell. Grand-Opéra en 3 Actes par Mrs Jouy et Hyppolite Bis. Musique de Rossini. (L’opéra finira après le grand air: Suivez-moi.De hoofdrol, die van Willem Tell, zal vervuld worden door Maurice de Vries. Deze, op het programma genoemd als een der debutan ten, was de zoon van de alom befaamde operazangeres Rosa de Vries.Van Os. Niettegenstaande dit zooge naamd debuut, moet ik doen opmerken, dat deze Maurits de Vries, bariton, reeds gedurende het seizoen 1879-’8O aan het Théatre-Royal Frangais is verbonden geweest, en toen betrokken was in een zoogenaamd theatercabaal. Tijdens datzelfde seizoen n.l. was daar tegelijk geënga geerd de beroemde tenor Paul Lhérie, de tenor, die de groote eer genoot de eerste te zijn, om de rol van Don José te hebben mogen zingen in de Carmenpremiere te Parijs, in 1875. Lhérie heeft echter de onvergeeflijke fout begaan om behalve de tenor-léger-, ook nog fort- tenorpartijen te willen entameeren; Don José b.v., zijn glansrol, en Zampa zijn tenor-légerpartijen; de Raoul echter, in Les Hugenots, en andere in de zoogenaamde Groote Opera of Opera seria, behooren tot de fort-tenor- partijen. En daarmede heeft Lhérie, gedeeltelijk uit eer zucht, gedeeltelijk door begeerte naar hoogere honoraria, helaas te hoog gegrepen. Zooals uit een der program ma’s der Fransche Opera te zien is, was het in die jaren nog mogelijk, dat de „abonné’s” hun meening uitspraken in zake het wel of niet herengageeren der artisten, over wier prestaties zij bevoegd werden gerekend te oordeelen. Zoo stond er Zaterdag 8 November 1884 onder aan het programma van Faust het volgende: Avis. Mmes et Mrs les abonnés sont priés de se pro-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 194