EEN WOORD TOT DE LEDEN 11 l) Gelijktijdig met het initiatief van die Haghe huurde een parti culier, ir. C. J. M. Wertheim, het buitengoed om het te redden; de gelukkige samenwerking met die Haghe maakte de definitieve red ding mogelijk. plaats is gaan innemen in het leven der Residentie, voor eerst wel door zijn bestemming voor de opening der Staten-Generaal, maar ook voor andere plechtige of feestelijke bijeenkomsten, waarvan ik, behalve aan vele congressen, vooral aan de Tweede Vredesconferentie en aan de Haagsche conferenties van 1923 en van 1929 herinner. Ik moet ook herinneren aan het zeer belangrijke aan deel, dat zij had aan de protesten tegen het afbreken van het gebouw van den Koninklijken Schouwburg in 1912; dat de zoo bijzonder fraaie gevel van dit oude paleis van den prins van Nassau Weilburg daardoor is gespaard gebleven, is zeker dankbaar te gedenken en sedert de Gemeente dat ten onzent zoo zeldzame voor beeld van laat 18de eeuwsche paleisarchitectuur, dat er voordien nogal verwaarloosd uitzag, heeft gerestaureerd, zal niemand eraan twijfelen, dat de redding van dit kunstwerk een zegen was. Een derde voorbeeld is dat van het krachtig mededoen aan het verzet tegen de afbraak van de Kanongieterij; als wij thans nog den kloeken gevel van Pieter Post bewonderen kunnen, kost het moeite te denken, dat deze een kwart-eeuw geleden nog ernstig gevaar liep. Er is een ander bouwwerk van Pieter Post, dat aan die Haghe nog meer te danken heeft; ik denk aan het aardige buitenhuis Hofwijck te Voorburg, dat gered is door een actie, waarbij het initiatief van die Haghe van de grootste beteekenis is geweest. 1) Daar kwam een tweede motief naast dat van de redding van een mooi

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 20