ROND JOHAN J. H. VERHULST 180 dit alles was er ter eere van de fees- schitterend vuurwerk op de Maas; het man en burgemeester Hoffman een van den eerste, had men een een zee van licht een met lin- was, met te midden van B Men doet evenwel verstandig ook de thans zeer vermakelijk- ouderwetsch aandoende „Vergeten hoofdstukken" te lezen. Dit zijn zonder uitzondering venijnige schotschriften van schrijvers met een van 1832 overtrof, was misschien wel de grootste dag van Verhulsts leven. Denk u eens in die overweldigende feestverlichting met gasbollen, die feeërie! Onder het gehoor leden van het Vorstelijk huis, beroemde com ponisten als Franz Liszt, Rubinstein, Ferdinand von Hiller, Sterndale Bennett; als solisten de zangeressen mevrouw Offermans v. Hove, Jenny Ney! Van Dokkum schrijft: „toen de laatste noot van Verhulsts zeer Men- delssohniaansch werk, den 145sten Psalm verklonken was, schudde het gebouw op zijn grondvesten door de uitingen van geestdrift der schare. Een regen van bloe men daalde neer op het hoofd van Verhuist, die zichzelf het bewustzijn voelde ontzinken en een glas water ver zocht, om op de been te kunnen blijven”. Aan den feestmaaltijd, die daarna volgde, zaten o.a. aan Franz Liszt, von Hiller en Bennett; en die opge wonden hoogdravende toasten! Na afloop van tenden een nenkoor bracht Verhuist serenade. Voor het huis schuit gelegd, waarop in nen bespannen raam gehecht emblemen, de woorden: „Hulde aan Joh. J. H. Verhuist, het feestvierend koor.” Wie weten wil hoe de crème de la crème van de Hofstad reageerde op de euphonie, door Verhuist en zijn kunstenaarsschare voortgebracht, neme het boekje Physiognomic van Den Haag 1) ter hand, auteur: W. J.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 200