ROND JOHAN J. H. VERHULST 185 doch en de violist zette daarna in, maar nauwelijks had hij een tien maten gespeeld of hij keerde zich om, inplaats van een heerlijke weergave van Beethoven te genieten, zag het verbaasde publiek hem het te veel ge- notene in den geopenden vleugel deponeeren; dus ook een weergave, maar op een andere manier dan. Groote hila riteit en ik behoef u niet te vertellen hoe snel de twee behulpzame geesten den proefnemer weer van het po dium hebben moeten wegsleepen. De heele voorstelling had slechts vijf minuten geduurd Ja, u zult mis schien zeggen: „wat Jupiter doet kan daarom een os nog niet doen”; maar, werkelijk, er is nooit iets van dien aard met Wieniawsky gebeurd. Toen ik er den heer Völlmar naar vroeg, werd hij zelfs kwaad; hij zeide: „al, die zulke praatjes rondstrooien, zou ik wel links en rechts om de ooren willen slaan; ik heb maanden lang achtereen met Wieniawsky gereisd, met hem in hotels gelogeerd en gedineerd, maar ik heb hem nooit zich aan drank te buiten zien gaan; zelfs de wijn, die hij bij het diner dronk, verdunde hij nog met water. Alleen maar, wanneer hij een goede recette gemaakt had, tracteerde hij wel eens op een glas champagne. Eén hartstocht echter was hem niet vreemd en dat was zijn speelzucht. De heer Völlmar was daar evenwel tijdig voor gewaar schuwd door zijn vader, den onderkapelmeester van de Stafmuziek. Als een aardige bizonderheid deel ik nog iets mee over de verschillende recettes, die Wieniawsky in die jaren gemaakt heeft in ons land. In Groningen bedroeg die 5000 gld; in Middelburg, drie dagen later, 35 gulden. Toen naar de reden gevraagd werd van de slechte opkomst van de ronde Zeeuwen, kreeg men ten antwoord, dat de carneval er de schuld van droeg. De eeuw gaat verder, de gebeurtenissen evenzeer, en als een herdershond draaf ik achter de gebeurtenissen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 205