ROND JOHAN J. H. VERHULST 201 5. Saint-Saëns. 6. 7. 8. Orkestdirecteur Johan Verhuist. 3. 4. G. F. Handel. Chopin. Schubert-Liszt. Mendelssohn. F. Schubert. Gounod. 1. 2. i) Dochter van Willem III. Zij was droeg. In nummer 12 van Eigen Haard 1886 staat een groot artikel oven den grijzen toonkunstenaar, die toen, den 19en Maart, zeventig jaar was geworden. Zoo recht een van die geschriften vol lof en waardeering, welke ze over u gaan schrijven als er niet veel concurrentie meer van u te duchten valt. Johan Verhuist, Hofpianiste van Z.M. Koning de eerste die hier Grieg's Pianoconcert voor- Ik verzeker u, dat deze overladen muziekdisch min stens drie uren geduurd heeft. Concert Diligentia. 18781879. Zwei Satze aus der Unvollendete Symphonie. Schubert. Vioolconcert van Max Bruch. Gespeeld door den heer Schnitzler, gewezen pensionaire van Zijne Majesteit den Koning. Aria uit Pré au Clercs van Hérold. Klavierconcert van Saint-Saëns. Voor te dragen door Mejuffrouw Anna Verhuist1). Hofpianiste van Z.M. den Koning. Pauze. Ouverture. Scherzo und Finale für Orchestre. R. Schumann. Seinem Freunde Johan J. H. Verhuist zugeëignet. Op. 52. Andante. Rondo, Caprioso. Op. 28 van Voor te dragen door Isidoor Schnitzler. Ave Maria. b. Marguerite au printemps door Mejuffrouw Anna Born. The Harmonious blacksmith - Variations 8a. Valse in As dur op 42 Valse caprice uit Soirée de Vienne 9. Hochzeitsmarsch

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 222