ROND JOHAN J. H. VERHULST 208 hem dan zijn bespaard! De aan het einde van i en hij, als ’t ware Thans wil ik nog iets vermelden over de Maatschappij De Toekomst. Een maatschappij, die werd opgericht door Jenny Lind, de Zweedsche Nachtegaal, met een gift van 100,000, en met de voorwaarde er aan verbonden, dat heeft, die hem de toekomst had kunnen doen vermoeden, hoeveel bittere ervaring zou muzikale wereld zou hem dan tot zijn leven als dirigent hebben gezien op het slagveld gesneuveld zijn. Dat Diepenbrock de eens zoo pompeuze reputatie van den ontslapene een laatsten degenstoot toebracht, lag geheel in den geest van de zoogenaamde revolutionaire Wagnerbewierookersbent, van hen die men thans de mannen van ’80 noemt. Bijna alles is waar, wat de vriend der Nieuwe Gidsers, daar in hun mode-jargon zegt, maar het had anders gezegd moeten worden. Het is met den wrangen hoogmoed gezegd van hen die slechts met een groep durven komen en roepen: plaats voor ons, voor de jongeren, de nieuwen! die intusschen ook al weer oud zijn geworden). Alles wat niet alleen kan en durft staan, zal vallen, De liefde, waarvan hij zoo den mond vol heeft, dat kenmerk van al wat groot blijkt, is niet in dit laatdunkend opstel te vinden. En ik vraag me af, wat de schrijver ervan geworden zou zijn indien hij op 22-jarigen leeftijd, in 1840, b.v. leerling van Mendels sohn ware geweest. Verhuist werd op de begraafplaats van Eik en Duinen te ruste gelegd. Een eenvoudige steen draagt het op schrift: J. J. H. Verhuist, geb. 19 Maart 1816, overl. 17 Januari 1891. Ook zijn weduwe Johanna Elizabeth Verhuist-—Rochussen, geb. 19 Januari 1827, overl. 20 Januari 1893, is in hetzelfde graf te ruste gelegd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 229