der Houven, Moerssele, NIEUWE STRAATNAMEN VASTGESTELD GEDURENDE 1939 Tenslotte is op 30 Januari de naam Spijkemakersstraat verbeterd in Spijkermakersstraat. Hoflandplein naar waarschijnlijk haar weg, die tevens de grens worden bereikt. 2 Mei. van Lans- Van der Houvenstraat naar Salomon van baljuw van 15761584. Van Lanscroonstraat naar Jonker Rudolph croon, baljuw van 15901605. Van Moersselestraat naar Gregorius van schepen in 1565. Van T edingerbrouckstraat naar Adriaen Schrevelsz. van Tedingerbrouck, burgermeester in 1577. Van Wouwstraat naar Jacob van Wouw, burgemeester in 1594. Al deze op 30 Mei. Bautersemstraat naar de plaats, waar zich een wapen feit uit den Tiendaagschen Veldtocht afspeelde. Cort Heyligersstraat naar Gysbert MartinusCortHey- ligers, 1770-1849, Nederlandsch Krijgsoverste in 1830. Deze beide ook op 30 Mei. het Hofland, waaraan de Hoefkade naam ontleent en dat langs dezen van Haagambacht aangaf, kon

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 237