ALPHABETISCH REGISTER 221 109 35 146 47, 52, 53, Mijnsheerenlaan 16 58 Langendijk, de heer Lanscroonstraat, van Lecoeter, Steven Lhérie, Paul 175, Meer, Arend van der Meer Derval, A. A. ter Mendelssohn Mengelberg, Prof. W. Lindpaintner, Joseph Liszt, Franz Lodewyck Fransz Löhr, Mej. Loosduinen, Half Loots, Philip Loozerlaan Loudon, Jhr. Louise van Pruisen Löwe, Carl Lübeck, Ernst Lübeck, Johann Heinrich 142, 143, 149, 150, 155, 158, 193, 203, 214 143 83 Biz, 67 .109 209, 213 212 30 170 12 208, 209 182, 195-197, 211, 214 140, 168 148, 155, 168 59 .179 37, 38 (nt) .213 39 .215 .146 .148 .143 Biz. 113 216 77, 78 176, 209 Liendeboom, Vrouwe Char lotte Limburg Brouwer, Mr. R. A. S. van Limburg Stirum, van Lind, Jenny Linden, van Lübeck, Lodewijk Luc, Sieur72, Lunenburch, Joncker Albert den ridder van55 M. Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst 136, 145-147, 160, 170, 215 Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Maatschappij De Toekomst 137, 208, 210 Maatschappij Zeebad Scheve- ningen Maerten Jansz. Meulen, J. C. van der Meijerbeer Michiel Jansz Milly, Philippus de Ministerie van Koloniën Moeien, Mr. Dirck van der 52, 53 (nt3) 29 216 42, 44 (nt 1), 48, 49, 52 (ntl) Moll, Dr. W26 Morren, Theo 14, 15 Mulder, C. W209 Mulder, M. C209 Muller, Mr. Samuel 6 Munters, Vrou54 Museum, Gemeente 4 Muys, Mr. Willem 52 Muziekfeest van Toonkunst 149 Muziekschool, Kon. 142, 143, 152, 173 41 Moerman, J. J. Moersselestraat, van Molenstraat Maes, Gerrit Maliebaan Mann, Godfried Mannstedt Maria van Bourgondië Maritgen Jacobsdr. Ysacx wed56, 57 Maritz, L. E139 Mars, Casper109 Marx148 Mathys Engelsz58 Mauri tshuis19vlg. Maximiliaan van Oostenrijk 29 (nt 2), 30, 32, 32 44 (nt 1) 159 178, 192, 212 3 186 56 96 60

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 242