ALPHABETISCH REGISTER 222 Biz. N. 186 33 156 O. R. P. 44 (ntl), 53 Rubinstein, Anton Otter, de heer den. Outshoorn, tuynman 31 54 96 Nieuws traat Noordeinde Noordewier-Reddingius, Mevr Noordveen 39, 41, 42 (ntl), 45, Nypoort, Sanders van der Napoleon III Nassau-Siegen, Graaf Johan Maurits van 62 vlg. Nassau-Weylburg, Carel Christiaan van Ney, Jenny Nicolai, W. F. G. 45 50 8 129 173(nt1) 55 46 129 Reede Heer van Amerongen, 106, 107 213, 215 149 139 54 89(nt 1) 179 176 142, 213 179 175 91 77 155 11, 135, 144 155, 180 136, 143, 193-196, 206, 207, 209, 214 49 .42,48,52,58, 59 Godert van Residentie-Orkest Reyers, architect Reyman, kastelein Ridder, Aelbrecht den Ridders, Rachel Ridderzaal Roger, Olive Röntgen, Julius Rose, W. N. Rossini Rotterdam, Geertruyd van Rotterd(am), Mr. Pieter van 52, Rotteveel, Aryen Leenderts 73, Pabon, Drs. N. J. 14, 44 (ntl), 50, 51 Paër, kapelmeester .148 Paleis, Kon. Papestraat Patijn, Burgemeester Pesch, Johan van Pieck, Dona Pieter de wielmaker Offermans, violist 156 Offermans-v. Hove, Mevrouw 143, 152, 180 Ogier, Frans207 Opera, Fransche 136, 137 Opera, Hoogduitsche .214 Orkest Harmonica, Symphonie 138, 139 113 71 Bk. Pieter Cornelisz58 Pieter Cocxtege 47, 54 (nt 1 Pieter Pietersz. 55(nt2) Pieterse, Arij78 Plaats67 Plas, Johan van der 109 Plein61-63 Poldervaart, de 32, Polhain Heer van Baarland en ter Nisse, Maarten van Poot, Claes Post, Johannes 89 (ntl), Post, Maurits Pietersz. 60 vlg. Post, Pieter 11, 69, 70, 80, 89, 100, 112 Potdevin142 Poten61, 67 Princessetuin45 Proevener, kwartiermeester 79 Purtyck Evertsz., Jan 40 (nt 1 Pijzel, E. D202

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 243