JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 227 geschriften: De commissies waren gedurende het afgeloopen jaar als volgt samengesteld: Dr. H. E. van Gelder. Prof. Dr. Ir. D. F. Slothouwer. Jhr. Mr. D. P. M. Graswinckel. H. W. van Kerkwijk. Dr. H. E. van Gelder. Jhr. Mr. D. P. M. Graswinckel. Dr. W. Moll. Dr. H. Schneider. Jhr. Mr. D. P. M. Graswinckel. F. C. van der Meer van Kuffeler. Mr. T. J. Naudin ten Cate. E. A. J. M. Baron van Voorst tot Voorst. Commissie voor de uitgave van Commissie voor de lezingen: Commissie voor de uitstapjes:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 248