JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 231 Uitstapjes. ste den ontwikkelingsgang van de vervaardiging van porselein in China, welke reeds zeer vroeg op een hoog peil stond. Aanvankelijk voerde China deze pro ducten alleen uit naar Japan. Eerst in de 13e eeuw vinden zij ook hun weg naar Europa, maar het duurde tot den aanvang van de 17e eeuw voordat men van een geregeld en geordend vervoer kon spreken. Daarna is men in ons land begonnen met het Chineesche porselein na te bootsen, hetgeen tot ontaarding leidde. Dr. van Gelder besprak de drinkvoorwerpen in Europa in ge bruik. Spreker wees er op, dat oudtijds bier de hoofd drank was; wijn dronken alleen de aanzienlijken. Men dronk bier uit kruiken, bekers, uit de z.g. Jacoba- kannetjes en uit tinnen kroezen. Eerst aan het einde van de 18 eeuw doet de thee haar intocht. Met haar komt het porselein in gebruik. Na deze verheldering van het inzicht in dit gebied, leidden de heeren het gezelschap rond langs het tentoongestelde. Op Woensdag 28 Juni is een uitstapje gemaakt naar het Hoogheemraadschap Delfland. Van het Buitenhof vertrok het gezelschap in autobussen naar Delft. In het Gemeenlandshuis van Delfland ontving de dijkgraaf W. C. J. J. Baron van Voorst tot Voorst de tochtge- nooten. De heer van Voorst gaf een overzicht van de geschiedenis, de beteekenis en de werking van het waterschap. Hierop volgde de bezichtiging van het gebouw en zijn fraaie verzameling van oude voor werpen en documenten. Nadat de leden in Schiedam den koffiemaaltijd gebruikt hadden, begaven zij zich naar de Vijf Sluizen, alwaar zij het dieselgemaal J. M. van der Schalk bezichtigden en vervolgens naar Maas-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 252