JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 233 Verdere werkzaamheden. mede te op andere Aan het einde bestuur een werken aan Het voor September op het programma gezette bezoek aan het Proefstation van de Kustverlichting te Scheve- ningen kon om begrijpelijke redenen geen doorgang vinden. De twee dames die, door de Vereeniging bezoldigd, zich in het Gemeente-archief dagelijks bezig houden met het vervaardigen van alphabetische klappers op Haag- sche archivalia, hebben dit jaar ongeveer 11.400 fiches geschreven. Van het notarieel archief tusschen 1670 en 1680 werden bewerkt de nrs. 365, 366, 472, 706, 877 en 935a. Voor den klapper op de notarieele protocollen werden 4.650 fiches vervaardigd. Verder werden drie doopboeken bewerkt, waarvoor 6.750 fiches werden geschreven. Als naar gewoonte waren beide dames behulpzaam bij de administratie der Vereeniging en vervaardigden zij het alphabetisch register voor het Jaarboek. van het verslag gekomen, doet het dringend beroep op de leden om het werven van nieuwe leden en wijzen hun onmisbaren steun aan de Vereeniging te ver- leenen. Moge aldus met hun hulp 1940, waarin het 50-jarig bestaan van Die Haghe zal worden herdacht, een voorspoedig jaar voor de Vereeniging worden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 254