DE BRANDSCHATTING VAN DEN HAAG J. J. MOERMAN. DOOR JONKER FRANS VAN BREDERODE1) (7 MAART 1489) In Lentemaand 1489 leefde de bevolking van het dorp van Den Haag in angst en zorgen. Dat was al begonnen in het laatst van November van het vorige jaar. Toen waren, met gansch Holland, de Hagenaars opgeschrikt door de tijding, dat Jonker Frans van Brederode bij verrassing Rotterdam veroverd had. In Vlaanderen had Jonker Frans „sijn beghinssel” ge nomen. Dat gewest verzette zich krachtig tegen het be- DOOR Rotterdam, II, Oostenrijk. 1) Zie ook: Bronnen voor de Geschiedenis van bl. 121 vlg. 2) Maximiliaan van „Francoys broeder tot Breederoede hoochgheboren, „Niet oudt van daghen noch groot van goede. „Na groote saken heeft hi willen sporen, „Daer toe hi int eerste creech groten spoede. „In Vlaendren daer nam hi sijn beghinssel, „Doe di Roomsch coninck 2) te Brugge lach ghetoeft, „Aldaer begreep hi groot onderwinssel, „Thad beter gelaten gheweest dan soe beproeft”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 39