DE BRANDSCHATTING VAN DEN HAAG 35 de zijnen van Juni. Toen gaf Kapelle, Rotterdam De Jonker-Fransenoorlog was als een geesel over het bloeiendste deel van Holland gegaan. Het dorp van Den Haghe was daarbij voor rampen gespaard gebleven; het bleef, wat het toen reeds lang was: „dat lusthof der Edelen en het middelpunt van ’s Lands rijkdom”. schouders was gelegd. Daarom verzochten zij Brederode dringend om een flinke som ineens te mogen voldoen. Jonker Frans weigerde dit botweg. Accoord was ac- coord, en de Hagenaars zouden betalen, zoolang hij in Rotterdam zetelde. Dit duurde nog tot het laatst Jonker Frans, bij het verdrag van aan Maximiliaan over. Volgens dit verdrag verkregen Brederode en vrijen aftocht. „En zo gingen de Hoeken op den 26 Juny in den jare 1489 ten clocke 3 uyren na de middach met een en noort- oostelycken wint de Maas uyt, voorby den Briel ende soo voort de zeekant langhs na de stede van Sluys in Vlaanderen”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 45