Dit Jaarboek bevat weer velerlei. In zeven artikelen Het Jaarboek, dat verschijnt in de eerste dagen van de tweede halve bestaanseeuw van de Vereeniging die Haghe, is niet het vijftigste maar het vijf en veertigste in de reeks. De drie eerste Haagsche Jaarboekjes, die in 1889, 1890 en 1891 het licht zagen, stonden los van de Ver eeniging. Het Jaarboekje voor 1892 was het eerste, dat zich orgaan van die Haghe noemde. Daarna is tot 1913 geregeld elk jaar een boek versche nen. In 1914, 1917 en 1919 echter maakte de toestand van de kas het uitgeven van een Jaarboek onmogelijk. En in 1922, 1925 en 1926 ontvingen de leden in de plaats van het gewone boek achtereenvolgens het werk van J. Smit over den Haag in den Geuzentijd en de beide deelen van de Geschiedenis van Scheveningen door J. C. Vermaas. Voor de jaren 1928 en 1929 tenslotte verscheen een gemeenschappelijk Jaarboek. Van 1913 tot 1920 had het boek een grooter formaat; in 1921 is weer tot het oorspronkelijke, ook nu nog ge bruikte, teruggekeerd. De boekjes van 1889 tot 1913 staken in een rooden band: sinds 1915 is hun gewaad donkergroen. Steeds hebben zij er, naar wij ons vleien, keurig uitgezien. Dit is de verdienste van de Firma Mouton Co., die sinds 1892 onafgebroken de Jaar boeken heeft gedrukt. Dankbaar mag worden erkend, dat de verzorging steeds uitstekend, de samenwerking tusschen Vereeniging en uitgever zeer aangenaam is geweest.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 6