HOFBOEK ANNO 1561 Erfpachter Hofpenning thoeckhuys f. 253 bl. 460 f 254. Guillaume de Grandt syn huys mitten bogaert tsamen 4 s 1 d f 255. de wede we van meester Vranck Boot Joost Jacopsz procureur Noch deselve Joost Die westzyde vant Noortende 2) Maerten Jansz Jan Diricxz van Zaenen meester Pieter Rotrodam thuys mitte glintinge tesamen Noch denselven mr Pieter van Roterdam advocaet Claes van Dam deurwaerder Noch den voorn. Claes van Dam Adriaen Osyersz deurwaerder meester Jan Treslonge advocaet Denselven meester Jan Treslonge meester Cornells de Capella den voorn. Capella syne glintinge mynheer Weldam raedt mitte glintinge 1 d H d 3| d li d 1 d 1 d 3 d 7 d 3 d 1 d 1 d Maerten Jansz coman Jacop Joostensz 2) Ik laat de lijst uit het Hof boek aanvangen met het als hoekhuis aangeduide perceel. 3) Mr. Cornelis van Weldam Hendricksz, sedert 1544 raad in het Hof van Holland, overlijdt 10 Juli 1561, Dirk van der Moeien was gehuwd met eene jkvr. Kathrine van Weldam. 4 d 4 d 2 d 2j d 6 d voor de duer3) 1 s lOf d bl. 459, f 252 v.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 64