KOHIER ANNO 1561 54 Huurwaarde Huurder Vranck Jorysz f. 62 ledig huis huis 11£ 3 gr. p wk Aeltgen Joosten f. 63 minde- 16£ Joachim Robbrechtsz coman 16 10£ Gillis Mathysz Heyndrick Cornelisz Eigenaar Jan van Dam rekenmeester Jan Pietersz die wielmaker Claes van Dam Ysbrant de tymerman Cornells van Wyngaerden Glaude de Glarge Aelbrecht den Ridder Femmeken Lucasdr (voor hair leuen lanck) Gerrit in de Guide Wagen Vrou Munters Gerrit de smit Claes van Dam Grietgen Harmans Heyndrick Arysz Geryt Gerytsz houfsmit in de Guide Wagen Claes Poot snyder Adriaen Claesz de wielmaker Vrederick de smit tuintje huisje huisje huis huis (ouermits melioratie) huis (ouermits melioratie) 9 12 23 4£ 7£ 9 3 12£ 2£ 10s 3 gr. p wk 3 gr. p wk 3 12 42 niet huis (ouermits van ringe van huysinge) huis (ouermits melioratie) het kleine huis, dat naast zyn huys heeft gestaen huis boomgaert (ouermits melioratie) huis Jan van den Hove uit Brabant y2 j. ledig gestaan */a j. Met den post uit het Kohier vergelijke men dien uit het Hof boek, te vinden op bl. 403, f. 71: Jan van Dam rekenmeester van der Camere van Hollant vijerde halff hondtlants tenden Pieter Cocxtege 3 s 6 d.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 65