HOFBOEK ANNO 1561 55 Erfpachter Hofpenning Vranck Jorisz scoemaker d f. 256 Claes van Dam Ariaensz 1 d f. 257 bl. 461 Adriaen Claesz wielmaker 3 d Vrederick Jansz alias compeer 2 d f. 258 Ysbrant Allertsz timmerman Cornells van Wyngarden Joncker Albert den ridder van Lunenburch Noch denselven Pieter de wielmaker 2) (Andrees Pietersz) Gerit Geritsz smit Gielis Mathysz Heinrick Cornelisz Cuetinck (Elisabeth Willemsdr) (Claes Jansz prater) 21 d 1 d 11 d 6 d 2 d 3 d 41 d 3 d pot 3 d Ij d 11 d Op 20 December 1560 draagt Pieter Pietersz wielmaker dit huis en erf over aan zijn zoon Jan Pieitersz wielmaker. Transp. Den Haag. Inv. no. 490. no. 44, f. 39 v.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 66