I H 2 57 HOFBOEK ANNO 1561 Erfpachter Hofpenning f. 259 de Grandt 6 d 1 d Jacop Willemsz Maritghen Jacopsdr d f. 260 d als voren Elsgen Jan Woutersz wedewe d 1 meester Dominicus Boot raedt d d (Jacop Ariaensz by besterffnisse) Coen Jansz backer Gerit Jansz waart in de Clock een poort mit een tuyn Heinrick de Conincks wedewe 2) Jan Adriaensz wielmaker (Jochim Robbrechtsz) Wouter Jacopsz backer (Jochim Robbrechtsz) 3 3 1 d d d d d d d d 3 H U 1 H Willem Geritsz Op 20 December 1560 dragen de erfgenamen van Erckgen Dirxdr wed. van Hen drik de Coninek dit huis en erf op aan Lambrecht Gerritsz timmerman. De verkoop had reeds plaats gevonden in 1552. Transp. Den Haag. Inv. no, 490. no. 45, f 40. 3) Wegens huurderving is geen tiende penning verschuldigdl

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 68