58 KOHIER ANNO 1561 Huurder Huurwaarde huis 7 4 S Faes Barwoutsz Buckyn Thys Engelsz 17 huis met bleycvelt 13£ huis met bleycvelt 17 tNoorteynde ande oostzyde zuytwaerts op mole nairs f. 66 Wouter Heyndricxz Maerten Jansz coman Dirck Jansz Pieter Cornelisz de wed. van Pieter Amen niet H£ Eigenaar Cornells Jansz Koggen Vierlinck een leech erff met een weytgen is angebr(ocht) an tplatte lant by Mathys Engelsz ergo hier Dirck de Brugom Jan Clickert 2£ 10 s 6 huis met tbleycvelt een hoyhuis en een hoyberch een huys daar hy in droocht stal en bleycvelt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 69