I R— I i 1. L 1632 1 SITUATIE VERKAVELINGSPLAN DE TUIN VAN HET MAURITSHUIS MET NAASTE OMGEVING OMSTREEKS 1668 HOFVIJVER B D RIJKSARCHIEF DEN HAAG GEMEENTE-ARCHIEF DEN HAAG TEEKENING-P. POST KONINKL. BIBL. DEN HAAG PRENT NAAR TEEKENING VAN-P. POST S’ SAMENGESTELD DOOR: Dr. Ir. G. A. C. BLOK DEN HAAG 1939 SAMENGESTELD UIT: SITUATIE PLAN-TUIN (COPIE) PLAN-MAURITSHUIS PLAN-HUIS HUYGENS o A TUIN VAN HET MAURITSHUIS L'A: N" 1 Cabinet ende uijtsteck 2 in gangh van de plantase 3 in gangh van in cabinet te comen X decksel voor de Lakeyje 5 mis hock van den heer van Zuijlichem L'B:Nl,7een dissijn tot een lus huys 8 stal van den heer van Zullichem 9 verschijde petastalen om kinndekens als groote bee(l)den op te selten 10 een galdereij om met gro(e)nte te bewassen 11 een poort die op hetgesight van de brughgen comt l 12 houte petastalen om groote bee(l)den op te setten.u 13 verwulfsel met een opklimmende april 3C-r- r 14 het petastal daer het beelt van syn hoogh vorstlijeke I genaden op staat met drie ander petastalen daer 1 I neven tot kinderen 15 het cabinet ofte hooren saai 16 de neer gaende trap om by het water te comen I 17dekuscken met syn gevolgh 18 het niewe-begonnen pavefjoen I ^9 de brughgen vande raat pinsenaris De Wit B MAURITSHUIS AVoor-poorte gemaeckt van witten Bentemer steen BVoor-camer van de Conchierge CSlaep camer van den selven DTrap naer de kelders EVoor-plein daerin de buijten trap van 't Huys 1 FVoor-sale daerin een Bordes-trap aen weder zijden I opgaende tot de tweede verdiepingh l G Sale aen ijeder eind een schoorsteen H Voor kamers I Bedd-kamers K Passage van de kamer naer de Cabinetten ende in de sale I L Heimelicke Trap gaende tot beneden in Officien ende I tot boven in het Huys MGarde-robbe tot heimelick gerief OStraet gaende voor het huys naer het Hof U P Straef gaende aend' Oost zijde vande vijver naer l- C HUIS-HUYGENS D TUIN HUIS-HUYGENS Voor de nummers 1-20 en de letters A-O is de spelling ongewijzigd overgenomen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 72