W. MOLL. vertelt het van Haagsche zaken uit bijna vijf eeuwen. De prent tegenover den titel vertoont in een foto montage het vele, dat de Vereeniging „die Haghe” in vijftig jaren op wetenschappelijk-historisch gebied heeft tot stand gebracht. NI. de klapper op de notarieele proto collen, die op de transporten van onroerend goed, de uitgave van het Jaarboek, van de Geschiedenis van Scheveningen, van de Hofboeken, van den Platenatlas en van nog verschillende andere geschriften en catalogi. Bibliografie, Kroniek en ledenlijst moesten ditmaal om redenen van bezuiniging achterwege gelaten worden. Wanneer de leden, ook en vooral in deze moeilijke tijden, der Vereeniging trouw willen blijven, dan zal, naar wij hopen, nog menig Jaarboek op het hierbij aan gebodene kunnen volgen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 7