-4) x) 2) s) 4) EN DE TUIN VAN HET MAURITSHUIS 71 1659 Outshoorn tuynman, als 7: 10:-2) p. qt. 2 10 -2) p. qt. 1662 1 10 3: 3: 1663 6 Aug. 2: 1665 -3) 4: 14 4: Wisch. no. 262. Arch. Heeren ver- van koyluyden tot drinckgelt voor het om een vogelkoy te maken aen Jan Willemsz tuynman voor 2 da gen arbeits 6 Mey. aen informeren Zacharias Hesse, Hovenier van Haere Orangien van 't geen hij gen. prins Maurits 5 Juni aen Jan Willems voort scoonmaken van (de) tuyn als p. qt. 1661 Uit. Aug. aen 16 Sept. aen tuynman Outshoorn, als Specificatie van Hooch.t. douagiere van dient heeft aen Sijn furstl. Nassau. x) 8 - aen monsr. Elant voort maken van een teeckeninge van een vogelkoy die nef- fens de informatie sijn furst. gen. heb toegesonden, als p. qt. 1666 Uit. Dec. aen tuynman voort schoonmaecken van (de) tuyn van Aug. 1665 tot Septemb. 1666 die also de Hr. Prince haer ver- maeck met kegelen ende anders, daer nae men watmeer als ordinaris is schoongemaeckt 1667 15 October aen outshoorn tuynman Arch. Heeren v. Arch. Heeren v. Wisch, no. 260. Wisch, no. 261. Arch. Heeren v. Wisch, no. 264.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 83