i| I a 'fep .■IM il i „Het uytsteck” tegenover het Mauritshuis in het tweede kwart van de 19e eeuw naar een teekening van P. D. van der Burgh in het Gemeente-Archief Ij -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 85